Retningslinjer for personvern og informasjonskapsler

PERSONVERNERKLÆRING

Med denne erklæringen forplikter vi oss til å beskytte personvernet til brukere, kunder og besøkende på nettstedet vårt og sikkerheten til personopplysninger som blir gitt oss gjennom nettstedet.

Denne kunngjøringen beskriver typen informasjon vi kan samle inn fra deg når du besøker nettstedet vårt, og forklarer hvordan vi bruker denne informasjonen og trinnene vi tar for å beskytte den. Kunngjøringen beskriver også valgene du har angående innsamling og bruk av dataene dine når du besøker nettstedet vårt.

Beskyttelse av personopplysninger er veldig viktig på nettstedet www.taxirijeka.com. Bruk av nettstedet www.taxirijeka.com er også mulig uten å oppgi personlige data, men hvis respondenten ønsker å bruke noen av tjenestene på dette nettstedet, kan behandling av personopplysninger være nødvendig. Hvis databehandling er nødvendig, men det ikke er noe juridisk grunnlag for det, vil respondenten alltid bli bedt om samtykke. Behandlingen av personopplysninger som navn, etternavn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer til respondenten vil alltid være i samsvar med den generelle forskriften om beskyttelse av personopplysninger og lovgivningen i medlemsstaten som gjelder for nettstedet www.taxirijeka. com. Gjennom denne personvernerklæringen vil vi informere publikum om arten, omfanget og formålet med den personlige informasjonen vi samler inn og behandler. Videre vil vi informere respondentene om deres rettigheter. Databehandlingslederen har installert en rekke tekniske og organisatoriske tiltak på nettstedet www.taxirijeka.com for å sikre fullstendig beskyttelse av personopplysningene som behandles. Imidlertid kan dataoverføring over Internett i teorien ha sikkerhetsproblemer, så hundre prosent beskyttelse kan ikke alltid garanteres. Av denne grunn kan hver respondent gi personlig informasjon ved hjelp av alternative metoder, for eksempel via telefon. 

Definisjoner

Retningslinjene for personvern på nettstedet www.taxirijeka.com er basert på vilkårene som brukes av EUs lovgivning i utarbeidelsen og vedtakelsen av den generelle forskriften om beskyttelse av personopplysninger. Personvernreglene er lesbare og forståelige for allmennheten, så vel som for våre kunder og forretningspartnere. For å sikre dette vil vi først forklare terminologien som brukes. I disse personvernreglene bruker vi blant annet følgende vilkår:

 • Personlig informasjon

Personopplysninger er alle data som er relatert til en identifisert fysisk person ("respondent"). En identifisert fysisk person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte, ved navn og etternavn, identifikasjonsnummer, stedsdata, online identifikatorer som den fysiske, mentale, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den fysiske personen.

 • Eksamen

 Respondenten er enhver fysisk person hvis identitet er etablert eller kan fastslås, og hvis personopplysninger er underlagt behandling av den behandlingsansvarlige som har ansvaret for behandling av personopplysninger.

 • Behandling

Behandling er en hvilken som helst prosedyre eller et sett med prosedyrer som gjelder personopplysninger, enten det er automatiserte prosesser, for eksempel innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller modifisering, utvinning, gjennomgang, bruk, deteksjon ved overføring, formidling eller tilgjengeliggjøring, begrense, slette eller ødelegge.

 • Behandlingsbegrensning

Behandlingsbegrensning er merking av lagrede personopplysninger med det formål å begrense behandlingen av dem i fremtiden.

 • Profilering

Profilering er en hvilken som helst måte for automatisk behandling av personopplysninger som består av bruk av personopplysninger for å bestemme de personlige preferansene til en fysisk person, mer presist for å analysere og overse aspekter ved jobbytelse, økonomisk situasjon, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet oppførsel, lokalisering og flytting av hver enkelt fysisk person.

 • Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling av personopplysninger på en slik måte at motivet ikke lenger kan tildeles funksjoner uten bruk av tilleggsdata samlet på en egen måte, og kan være underlagt tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dataene ikke kan brukes på enhver fysisk person hvis identitet er etablert eller kan etableres.

 • Leder for behandling av personopplysninger eller ansvarlig som leder for behandling av personopplysninger

Lederen for behandling av personopplysninger eller den ansvarlige som leder for behandling av personopplysninger er enhver fysisk eller juridisk person, offentlig institusjon, etat eller annet organ som alene eller i samarbeid med andre bestemmer formålet og måten behandlingen av personopplysningene er på; på steder der formålet og måten å behandle personopplysninger er regulert av lovgivningen i en EU-medlemsstat, skal kriteriet for valg av behandlingsansvarlig være under jurisdiksjonen til lovgivningen i EU-medlemsstaten.

 • Utøver av behandling av personopplysninger

Utføreren av behandling av personopplysninger er en fysisk eller juridisk person, offentlig institusjon, etat eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger.

 • Mottaker

Mottakeren er en fysisk eller juridisk person, offentlig institusjon, etat eller annet organ som personopplysninger er gitt til, enten det er en tredjepart eller ikke. Imidlertid vil offentlige myndigheter som mottar personopplysninger gjennom et spesifikt spørsmål som er i tråd med EU- eller medlemslandslov, ikke anses som mottakere; behandlingen av personopplysninger fra disse statlige organene vil være i samsvar med gjeldende regelverk knyttet til formålet med databehandling.

 • Tredjepart

En tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig institusjon, etat eller annet organ som ikke er respondent, behandlingsansvarlig eller behandler, og som er autorisert til å behandle respondentens personopplysninger med direkte tillatelse fra behandlingsansvarlig eller behandler.

 • Begrensning

 Respondents samtykke er enhver veldefinert, informert og utvetydig indikasjon på respondentens ønske om at han eller hun samtykker i behandlingen av personopplysninger knyttet til ham eller henne gjennom en uttalelse eller klar bekreftende handling.

Hvilken informasjon samler vi inn om deg og hvordan bruker vi den?

Generelt kan du besøke nettstedet vårt uten å avsløre personlig informasjon om deg selv. Vi samler ikke inn personlig informasjon om deg (som navn og kontaktinformasjon) når du besøker dette nettstedet, med mindre du frivillig sender inn informasjon ved hjelp av et av de tilgjengelige skjemaene for et bestemt formål (kontaktskjema, registreringsskjema, kjøpsskjema, skjema for abonner på nyhetsbrevet) og gi dermed ditt samtykke til innsamling og bruk av dine personlige data for de oppgitte formål. Alle personopplysninger brukes utelukkende til de formålene de ble samlet inn for og som samtykke ble gitt til. Samtykke til behandling av personopplysninger kan gis av personer som er 16 år eller eldre, mens for personer under 16 år kan samtykke gis av en forelder eller foresatt. Vi vil ikke gjøre de innsamlede dataene tilgjengelige for uautoriserte tredjeparter på noen måte, bortsett fra det formålet som er foreskrevet i loven. Alle data slettes etter avslutningen av formålet de ble samlet inn for, dvs. avslutningen av kontraktsforholdet, og senest etter utløpet av alle juridiske forpliktelser knyttet til lagring av personopplysninger.

Her er flere omstendigheter der vi vil dele informasjonen din med autoriserte tredjeparter og tilleggsformål som vi bruker dataene dine til:

Gi informasjon til Google Inc.
Google samler inn informasjon gjennom vår bruk av Google Analytics på nettstedet vårt. Google bruker denne informasjonen, inkludert IP-adresser og informasjonskapsler, for en rekke formål, for eksempel å forbedre Google Analytics. Informasjonen deles med Google på anonym basis. For å lære mer om hvilken informasjon Google samler inn, hvordan den bruker denne informasjonen, og hvordan du styrer informasjonen som sendes til Google, se partnerside Googles personvernregler. Du kan velge bort Google Analytics ved å installere følgende nettlesertillegg: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 Informasjon som automatisk samles inn på nettstedet vårt

Vi samler automatisk inn informasjon i serverloggfiler, som IP-adressen din, nettlesertype, viderekoblings- / utgangssider og operativsystem. Vi bruker denne informasjonen til å administrere våre nettsteder og våre tekniske løsninger, for å forstå hvordan besøkende navigerer gjennom nettstedet og tjenestene våre, og for å forbedre din opplevelse når du bruker våre nettsteder og tjenester.

Få tilgang til og oppdater din personlige informasjon

Vår bruker har til enhver tid følgende rettigheter:

 • retten til å få tilgang til data og få tilgang til data
 • retten til å bli informert om behandlingen av personopplysninger
 • retten til dataportabilitet
 • retten til å trekke tilbake samtykke
 • retten til å protestere
 • retten til å korrigere og endre personopplysninger i tilfelle opplysningene er ufullstendige eller unøyaktige
 • retten til å streike i tilfeller som opphør av formålet med behandlingen, tilbaketrekking av samtykke eller i tilfelle en klage

Hvis du vil utøve noen av disse rettighetene, kan du kontakte oss. Du kan også kontakte oss på telefon som er oppført på nettstedet eller ved å sende e-post til vår adresse som er oppført på nettstedet.

Sikkerhet av din personlige informasjon

Vi er forpliktet til å ta passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte din personlige informasjon mot uautorisert eller ulovlig håndtering og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade. Når du gir din personlige informasjon via nettstedet vårt, sendes denne informasjonen sikkert på internett ved hjelp av kryptering av høy kvalitet og lagres på våre sikre servere i EU.

Data fra behandlingsansvarlig for personopplysninger
Leder for behandling av personopplysninger i henhold til den generelle forskriften om beskyttelse av personopplysninger eller andre
av loven om beskyttelse av personopplysninger som gjelder i EUs medlemsstater, er:
Overføringstjeneste, eid av Krešimir Marinčić
Ante Kovačića 10
51000 Rijeka
Hrvatska
Telefonnummer: 091/5003355
E-post: info@taxirijeka.com
Nettsted: https://www.taxirijeka.com

COOKIES

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet og dets elektroniske tjenester kan bruke informasjonskapsler for å forbedre tjenestene.
Beslutningen om å tillate bruk av informasjonskapsler på nettstedet er helt din. Det skal bemerkes at nettstedet bare fungerer optimalt hvis bruk av informasjonskapsler er aktivert.

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er små filer som nettleseren din lagrer på disken når du besøker nettstedet vårt. Dette gjør at nettstedet vårt kan gjenkjenne datamaskinen din neste gang du besøker oss, for å tilby deg en personlig surfingopplevelse tilsvarende. Informasjonskapsler er ikke rettet mot å spionere på brukeren og følger ikke alt brukeren gjør, og er ikke skadelig kode eller virus. Dessuten er informasjonskapsler ikke assosiert med spam eller spam, kan ikke lagre passord og er ikke ment utelukkende for reklame eller reklame. Informasjon som navn eller e-postadresse lagres ikke - nettsteder kan ikke få tilgang til din personlige informasjon og filer på datamaskinen din.

For å kunne bruke informasjonskapsler i samsvar med lov om elektronisk kommunikasjon, personopplysningsloven, EU-direktiver 2002/58 / EF og 95/46 / EF og GDPR-direktivet, trenger vi ditt samtykke.

Innsamling av generelle data og informasjon

Nettstedet www.taxirijeka.com samler generelle data og informasjon når respondenten eller det automatiserte systemet får tilgang til nettstedet. Disse generelle dataene og informasjonen lagres deretter på serveren som loggfiler. Den samler (1) typen nettleser og dens versjon, (2) operativsystemet (3) nettstedet som nettstedet er tilgjengelig fra (såkalte anbefalere), (4) undersiden, (5) dato og klokkeslett av tilgang til nettstedet, (6) IP-adresse, (7) Internett-leverandøren og (8) andre lignende data og informasjon som kan brukes i tilfelle et angrep på informasjonssystemet. Når vi bruker disse generelle dataene og informasjonen, trekker vi ikke konklusjoner om respondenten. I kontrast er denne informasjonen nødvendig for (1) å gi innholdet på nettstedet riktig, (2) optimalisere innholdet på nettstedet og dets markedsføring, (3) sikre systemets og nettstedets langsiktige evne, (4 ) yte den nødvendige hjelpen til offentlige etater i tilfelle tiltale for nettangrep. Derfor analyserer nettstedet www.taxirijeka.com anonymt innsamlede data og informasjon statistisk for å øke databeskyttelsen og sikkerheten, og for å sikre et optimalt beskyttelsesnivå for alle innsamlede personopplysninger som den behandler. Anonyme data for serverloggfiler lagres separat fra personopplysningene til respondentene. Nettstedet ligger på serveren, serverprogramvaren kan samle inn data som nettsidebesøkstatistikk, IP-adresse til den besøkende etc. for å informere databehandlingsansvarlig, opprettholde serverens funksjonalitet og sikkerhet, hosting plass og nettsted. Eieren av nettstedet og en tredjepart, for eksempel en webansvarlig eller en juridisk eller fysisk person som brukeren har levert dataene fra kontrollpanelet til hostingpakken (som databehandlingsansvarlig er ansvarlig for), samt nettsidehotellleverandøren (utelukkende for å opprettholde funksjonaliteten og sikkerheten til serveren).

Typer informasjonskapsler

 • Sesjons-informasjonskapsler og vedvarende informasjonskapsler
  • Sessionscookies er midlertidige cookies som utløper etter at du forlater nettstedet. Disse informasjonskapslene er nødvendige for at visse applikasjoner eller funksjoner på dette nettstedet skal fungere riktig.
  • Vedvarende informasjonskapsler brukes til å forbedre brukernes opplevelse (for eksempel å huske påloggingsdetaljer, slik at du ikke trenger å oppgi dem hver gang du besøker nettstedet). Disse informasjonskapslene forblir i din nettlesers informasjonskapselfil i lang tid. Denne tidsperioden vil avhenge av valg av innstillinger i nettleseren din. Vedvarende informasjonskapsler tillater at data overføres til en webserver hver gang du besøker nettstedet.
 • Første og tredjeparts informasjonskapsler
  • Førsteparts informasjonskapsler - utstedt av dette nettstedet. Disse informasjonskapslene brukes ofte til riktig drift av nettstedet og for å huske dine preferanser på nettstedet.
  • Tredjeparts informasjonskapsler er informasjonskapsler som settes av et annet nettsted eller en annen tjeneste som YouTube. Vi har ingen tilgang til eller kontroll over disse informasjonskapslene. Du bør konsultere de aktuelle personvernreglene til disse tredjepartene. Hvis du er i EU, kan du finne ut mer om hvordan tredjeparter bruker denne typen informasjonskapsler på følgende lenke: https://www.youronlinechoices.eu/.
 • Andre informasjonskapsler er også nødvendige
  • Nødvendige informasjonskapsler er nødvendige for driften av nettstedet vårt og bruken av dets funksjoner og / eller tjenester. For eksempel lar de deg navigere på nettstedet og muligheten til å logge inn på sikre områder. Ved å bruke dette nettstedet godtar du automatisk bruk av nødvendige informasjonskapsler uten hvilke nettstedet ikke kan fungere. Dette er PHPSESSID-informasjonskapsler og _exp-informasjonskapsler.
  • Ytelsescookies samler informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet vårt, for eksempel hvilke sider besøkende besøker oftest og om de får feilmeldinger fra disse sidene. Disse informasjonskapslene samler ikke inn informasjon som identifiserer den besøkende. All informasjon som samles inn av disse informasjonskapslene er anonym. De brukes bare til å forbedre funksjonen til dette nettstedet.
  • Funksjonelle informasjonskapsler lar nettstedet vårt huske valgene og justeringene du har gjort under besøket, og tilby forbedrede personlige funksjoner. For eksempel å huske endringer i språkinnstillinger eller valutainnstillinger. De kan også brukes til å la tredjeparter tilby sosiale delingsverktøy og huske dine foretrukne delingstjenester.
  • Markedsføringskapsler brukes til å spore besøkende gjennom et nettsted. Hensikten er å vise annonser som er relevante og interessante for den enkelte bruker, og dermed mer verdifulle for tredjepartsutgivere og annonsører.

Hvordan godta eller avvise informasjonskapsler

Du kan alltid blokkere bruken av noen eller alle informasjonskapslene vi bruker på nettstedet vårt, men dette kan påvirke funksjonaliteten.

Innstillingsboksen for informasjonskapsler er nederst på denne siden. Etter at du har valgt innstillingene, kan du når som helst tilbakestille innstillingene for informasjonskapsler nederst på denne siden.

I tillegg kan du godta eller avvise noen eller alle informasjonskapsler ved å tilpasse nettleserinnstillingene. Du finner informasjon om hvordan du endrer innstillinger for noen av de mest brukte nettleserne på følgende lenker: Mozilla FirefoxGoogle ChromeMicrosoft Internet ExplorerApple SafariOpera. Noen nettlesere lar deg surfe i "anonym" -modus, begrense datamengden som er lagret på datamaskinen din og automatisk slette vedvarende informasjonskapsler som er plassert på enheten din når du avslutter surfesesjonen. Det er også mange tredjepartsapplikasjoner som du kan legge til i nettleseren din for å blokkere eller administrere informasjonskapsler. Du kan også slette informasjonskapsler som tidligere ble angitt i nettleseren din, ved å velge alternativet for å slette nettlesingsloggen og slå på alternativet for å slette informasjonskapsler. Du finner mer detaljert informasjon om informasjonskapsler og nettleserinnstillinger på siden www.allaboutcookies.org.