Najam kombi-minibus Rijeka

PRIJEVOZ PUTNIKA – OPĆENITO

Danas kada živimo brže neko ikad djelatnost javnoga cestovnog putničkog prijevoza neophodna je za djelotvorno funkcioniranje i razvitak ljudske zajednice. S obzirom na sve značajniju ulogu javnog prijevoza putnika u cestovnom prometnom sustavu slijedi i potreba za dodatnim izučavanjem, kao i razvitkom tehnologije prijevoza putnika u cestovnom prometnom sustavu kao znanstvene discipline u polju tehnologije prometa i transporta. U izučavanju tehnologije cestovnog putničkog transporta bitna je identifikacija svih čimbenika o kojima ovisi uspješan tehnički, tehnološki, organizacijski i ekonomski razvoj sustava za prijevoz putnika u cestovnom prometu. Razvoj prijevoza putnika nezamisliv je bez stručne analize S obzirom na tržišno gospodarstvo i neizbježan zahtjev postizanja profitabilnosti, bitan element uspješnog poslovanja transportne tvrtke predstavlja odnos ponude transportnih usluga koje transportna tvrtka nudi na transportnom tržištu sukladno stanju i trendovima putničke transportne potražnje te optimizacije poslovnog sustava prijevoznika, prije svega s gledišta proizvodnosti i ekonomičnosti poslovanja. S druge strane, stalni stručni i znanstveno-istraživački zadatak prometnih inženjeraodnosi se na optimizaciju tehnologije prijevoza putnika u cestovnom prometu kao sustava.

Prijevoz putnika dijelimo:

Unutarnjem cestovnom prijevozu.

Unutarnji cestovni prijevoz je prijevoz putnika unutar granica RH i za njega je potreban licencija.

Unutarnji prijevoz može se obavljati:

  • Autobusima – ukoliko je riječ o unutarnjem prijevozu autobusom tu imamo još nekoliko podjela. Najznačajnija podjela bi bila na linijski i povremeni. Danas kada nam je željeznički promet posrnuo javni linijski prijevoz je preuzeo skoro 90% prijevoza u unutarnjem prometu putnika. Autobusni linijski prijevoz vrlo je važan faktor u zajednici i potrebno ga je stalno razvijati.
  • Osobnim automobilima – prijevoz osobnim automobilima dijeli se na povremeni i taxi prijevoz, a oba su podigla dosta prašine prilikom zadnjih izmjena trenutnog zakona. Za taxi prijevoz možemo reći da je prijevoz „nepoznatih“ putnika, a povremeni je prijevoz „poznatih“ putnika tj. unaprijed dogovorenih. U prijevoz automobilima imamo još nekoliko podjela a to su shuttle i mikro prijevoz