מדיניות פרטיות ומדיניות עוגיות

הצהרת פרטיות

בהצהרה זו אנו מתחייבים להגן על פרטיות המשתמשים, הלקוחות והמבקרים באתרנו ואבטחת הנתונים האישיים המועברים לנו באמצעות האתר.

הודעה זו מתארת ​​את סוג המידע שאנו עשויים לאסוף ממך בעת ביקור באתר האינטרנט שלנו ומסבירה כיצד אנו משתמשים במידע זה והצעדים שאנו נוקטים כדי להגן עליו. ההודעה מתארת ​​גם את הבחירות שיש לך באיסוף ושימוש בנתונים שלך בעת ביקור באתר האינטרנט שלנו.

ההגנה על נתונים אישיים חשובה מאוד באתר www.taxirijeka.com. השימוש באתר www.taxirijeka.com אפשרי גם ללא מסירת נתונים אישיים, אולם אם המשיב מעוניין להשתמש בחלק משירותי אתר זה, ייתכן שיהיה צורך לעבד נתונים אישיים. אם יש צורך בעיבוד נתונים, אך אין בסיס חוקי לכך, המשיב תמיד יתבקש לקבל הסכמה. עיבוד הנתונים האישיים כגון שם, שם משפחה, כתובת, כתובת דוא"ל או מספר טלפון של המשיב יהיה תמיד בהתאם לתקנה הכללית להגנת נתונים אישיים ולחקיקה של המדינה החלה החלה על האתר www.taxirijeka. com. באמצעות מדיניות פרטיות זו, ברצוננו להודיע ​​לציבור על מהות, היקף ומטרת המידע האישי שאנו אוספים ומעבדים. יתר על כן, ברצוננו ליידע את המשיבים על זכויותיהם. ראש עיבוד הנתונים שילב מספר אמצעים טכניים וארגוניים באתר www.taxirijeka.com על מנת להבטיח את ההגנה המלאה על הנתונים האישיים המעובדים. עם זאת, להעברת נתונים דרך האינטרנט עלולה להיווצר פגיעות אבטחה, כך שלא תמיד ניתן להבטיח הגנה של מאה אחוז. מסיבה זו, כל משיב יכול לספק מידע אישי בשיטות חלופיות, למשל באמצעות טלפון. 

הגדרות

מדיניות הפרטיות של האתר www.taxirijeka.com מבוססת על המונחים המשמשים את חקיקת האיחוד האירופי בניסוח ואימוץ התקנה הכללית בנושא הגנת נתונים אישיים. מדיניות הפרטיות קריאה ומובנת לציבור הרחב, כמו גם ללקוחותינו ולשותפינו העסקיים. כדי להבטיח זאת, נסביר תחילה את המינוח בו נעשה שימוש. במדיניות פרטיות זו אנו משתמשים, בין היתר, במונחים הבאים:

 • מידע אישי

נתונים אישיים הם כל נתונים הנוגעים לאדם טבעי מזוהה כלשהו ("מגיב"). אדם טבעי מזוהה הוא מי שניתן לזהותו, במישרין או בעקיפין, על ידי שם ושם משפחה, מספר זיהוי, נתוני מיקום, מזהים מקוונים כגון זהותו הגופנית, הנפשית, הגנטית, הנפשית, הכלכלית, התרבותית או החברתית של האדם הטבעי.

 • נִבחָן

 המשיב הוא כל אדם טבעי שזהותו נקבעה או שניתן לקבוע, ונתוניו האישיים כפופים לעיבוד על ידי הבקר האחראי על עיבוד נתונים אישיים.

 • מעבד

עיבוד הוא כל הליך או קבוצה של נהלים החלים על נתונים אישיים, בין אם תהליכים אוטומטיים, כגון איסוף, הקלטה, ארגון, מבנה, אחסון, התאמה או שינוי, מיצוי, בחינה, שימוש, איתור באמצעות העברה, הפצה או זמינות, יישור, הגבלה, מחיקה או השמדה.

 • הגבלת עיבוד

הגבלת עיבוד היא סימון נתונים אישיים המאוחסנים במטרה להגביל את עיבודם בעתיד.

 • פרופיל

פרופיל הוא כל דרך לעיבוד אוטומטי של נתונים אישיים המורכבת משימוש בנתונים אישיים לקביעת העדפותיו האישיות של אדם טבעי, ליתר דיוק כדי לנתח ולהתעלם מהיבטים של ביצוע תפקיד, מצב כלכלי, בריאות, העדפות אישיות, אינטרסים, אמינות התנהגות, איתור והעברה של כל אדם טבעי.

 • שם בדוי

שם בדוי הוא עיבוד נתונים אישיים באופן שלא ניתן להקצות עוד נושא לתכונות ללא שימוש בנתונים נוספים שנאספו באופן נפרד, ויכול להיות כפוף לאמצעים טכניים וארגוניים כדי להבטיח שלא ניתן להחיל את הנתונים על כל אדם טבעי שזהותו נקבעה או שניתן לקבוע אותה.

 • ראש עיבוד נתונים אישיים או האחראי כראש עיבוד נתונים אישיים

ראש עיבוד המידע האישי או האחראי כראש עיבוד המידע האישי הוא כל אדם טבעי או משפטי, מוסד ציבורי, סוכנות או גוף אחר הקובע לבדו או בשיתוף פעולה עם אחרים את מטרת ואופן עיבוד הנתונים האישיים; במקומות בהם מטרת ואופן העיבוד של נתונים אישיים מוסדרים על ידי החקיקה של מדינה חברה באיחוד האירופי, הקריטריונים לבחירת הבקר יהיו בסמכות החקיקה של מדינת האיחוד האירופי.

 • מבצע עיבוד נתונים אישיים

המבצע של עיבוד נתונים אישיים הוא אדם טבעי או חוקי, מוסד ציבורי, סוכנות או גוף אחר המעבד נתונים אישיים מטעם המפקח על עיבוד המידע האישי.

 • מקבל

המקבל הוא אדם טבעי או משפטי, מוסד ציבורי, סוכנות או גוף אחר שנמסרו אליו נתונים אישיים, בין אם צד שלישי ובין אם לאו. עם זאת, רשויות ציבוריות המקבלות נתונים אישיים באמצעות שאילתה ספציפית העומדת בקנה אחד עם החוק באיחוד האירופי או במדינות החברות לא ייחשבו כמקבלות; עיבוד הנתונים האישיים על ידי גופי מדינה אלה יהיה בהתאם לתקנות החלות הנוגעות למטרת עיבוד הנתונים.

 • צד שלישי

צד שלישי הוא אדם טבעי או משפטי, מוסד ציבורי, סוכנות או גוף אחר שאינו המשיב, הבקר או המעבד, ואשר מוסמך לעבד את נתוניו האישיים של המשיב באישור ישיר של הבקר או המעבד.

 • פריבולה

 הסכמת המשיב היא כל אינדיקציה מוגדרת, מושכלת וחד משמעית לרצונו של המשיב שהוא מסכים לעיבוד נתונים אישיים הנוגעים אליו באמצעות הצהרה או פעולה מתקנת ברורה.

איזה מידע אנו אוספים אודותיך וכיצד אנו משתמשים בו?

באופן כללי, תוכלו לבקר באתר שלנו מבלי לחשוף מידע אישי אודות עצמכם. איננו אוספים מידע אישי אודותיך (כגון שמך ופרטי יצירת הקשר שלך) בעת ביקורך באתר זה, אלא אם כן אתה מגיש מידע מרצון באמצעות אחד הטפסים הזמינים למטרה מסוימת (טופס יצירת קשר, טופס הרשמה, טופס רכישה, טופס עבור להירשם לניוזלטר) ובכך לתת את הסכמתך לאיסוף ושימוש בנתונים האישיים שלך למטרות המוצהרות. כל הנתונים האישיים משמשים אך ורק למטרות שלשמן נאסף ולגבין ניתנה הסכמה. הסכמה לעיבוד נתונים אישיים יכולה להינתן על ידי אנשים מגיל 16 ומעלה, ואילו עבור אנשים מתחת לגיל 16 ניתן להעניק הסכמה על ידי הורה או אפוטרופוס. לא נעמיד את הנתונים שנאספו לזמינים לצדדים שלישיים בלתי מורשים בשום צורה שהיא, למעט המטרה הקבועה בחוק. כל הנתונים נמחקים לאחר סיום המטרה שלשמה נאספו, כלומר סיום הקשר החוזי, ולכל המאוחר לאחר תום כל ההתחייבויות החוקיות הקשורות לאחסון נתונים אישיים.

להלן נסיבות נוספות בהן אנו נשתף את המידע שלך עם צדדים שלישיים מורשים ומטרות נוספות שלשמן אנו משתמשים בנתונים שלך:

מתן מידע ל- Google Inc.
גוגל אוספת מידע באמצעות השימוש שלנו בגוגל אנליטיקס באתר שלנו. גוגל משתמשת במידע זה, כולל כתובות IP ונתוני קובצי cookie, למגוון מטרות, כגון שיפור Google Analytics. המידע משותף עם גוגל על ​​בסיס אנונימי. למידע נוסף על איזה מידע גוגל אוספת, כיצד היא משתמשת במידע זה וכיצד לשלוט במידע שנשלח לגוגל, ראה דף שותף מדיניות הפרטיות של גוגל. באפשרותך לבטל את הסכמתך ל- Google Analytics על ידי התקנת התוסף הבא לדפדפן: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 מידע שנאסף אוטומטית באתר שלנו

אנו אוספים מידע באופן אוטומטי בקבצי יומן השרת, כגון כתובת ה- IP שלך, סוג הדפדפן, דפי הפניה / יציאה ומערכת ההפעלה שלך. אנו משתמשים במידע זה כדי לנהל את האתרים שלנו ואת הפתרונות הטכניים שלנו, כדי להבין כיצד מבקרים מנווטים באתר ובשירותים שלנו וכדי לשפר את החוויה שלך בזמן שאתה משתמש באתרים ובשירותים שלנו.

גש לעדכן את המידע האישי שלך

למשתמש שלנו יש את הזכויות הבאות בכל עת:

 • הזכות לגשת לנתונים ולנתוני גישה
 • הזכות לקבל מידע על עיבוד הנתונים האישיים
 • הזכות לניידות נתונים
 • הזכות למשוך את ההסכמה
 • הזכות להתנגד
 • הזכות לתקן ולשנות נתונים אישיים במקרה והנתונים אינם שלמים או לא מדויקים
 • הזכות למחוק במקרים כמו הפסקת מטרת הטיפול, משיכת ההסכמה או במקרה של תלונה

אם ברצונך לממש זכויות אלה, פנה אלינו. ניתן גם ליצור איתנו קשר בטלפון המופיע באתר או באמצעות שליחת דואר לכתובתנו המופיעה באתר.

אבטחת המידע האישי שלך

אנו מתחייבים לנקוט באמצעים טכניים וארגוניים מתאימים כדי להגן על המידע האישי שלך מפני טיפול בלתי מורשה או בלתי חוקי ומפני אובדן, הרס או נזק בשוגג. בעת מסירת הנתונים האישיים שלך דרך אתרנו, מידע זה נשלח דרך האינטרנט בצורה מאובטחת באמצעות הצפנה איכותית ומאוחסן בשרתים המאובטחים שלנו הממוקמים באיחוד האירופי.

נתונים של מנהל עיבוד הנתונים האישיים
ראש עיבוד נתונים אישיים על פי התקנה הכללית בנושא הגנת נתונים אישיים או אחרים
החוק הנוגע להגנה על נתונים אישיים החלים במדינות האיחוד האירופי הוא:
שירות העברות, בבעלות קרשימיר מרינצ'יץ '
אנטה קובאצ'יץ 10
51000 רייקה
Hrvatska
מספר טלפון: 091/5003355
דוא"ל: info@taxirijeka.com
אתר: https://www.taxirijeka.com

עוגיות

שימוש בעוגיות

אתר זה ושירותיו המקוונים עשויים להשתמש בעוגיות לשיפור השירותים.
ההחלטה לאפשר שימוש בעוגיות באתר היא לגמרי שלך. יש לציין כי האתר פועל בצורה אופטימלית רק אם השימוש בעוגיות מופעל.

מהן עוגיות?

עוגיות הן קבצים קטנים שהדפדפן שלך שומר בדיסק בעת ביקור באתר האינטרנט שלנו. זה מאפשר לאתר שלנו לזהות את המחשב שלך בפעם הבאה שאתה מבקר אותנו, להציע לך חווית גלישה מותאמת אישית בהתאם. עוגיות אינן מכוונות לריגול אחר המשתמש ואינן עוקבות אחר כל מה שהמשתמש עושה ואינן קוד זדוני או וירוס. כמו כן, עוגיות אינן משויכות לספאם או לספאם, אינן יכולות לאחסן סיסמה ואינן מיועדות אך ורק לפרסום או לפרסום. מידע כגון שמך או כתובת הדוא"ל שלך לא יישמרו - אתרים אינם יכולים לגשת למידע האישי ולקבצים שלך במחשב שלך.

על מנת שנוכל להשתמש בקובצי Cookie בהתאם לחוק התקשורת האלקטרונית, חוק הגנת המידע האישי, הוראות האיחוד האירופי 2002/58 / EC ו- 95/46 / EC והנחיית ה- GDPR, אנו זקוקים להסכמתך.

איסוף נתונים ומידע כללי

האתר www.taxirijeka.com אוסף נתונים ומידע כללי כאשר המשיב או המערכת האוטומטית ניגשים לאתר. הנתונים והמידע הכללי הזה נשמרים בשרת כקבצי יומן. הוא אוסף (1) את סוג הדפדפן ואת גרסתו, (2) את מערכת ההפעלה (3) את האתר שממנו מגיעים לאתר (מה שמכונה ממליצים), (4) דף המשנה, (5) את התאריך והשעה של גישה לאתר, (6) כתובת IP, (7) ספק שירותי אינטרנט ו (8) נתונים ומידע דומים אחרים העשויים לשמש במקרה של התקפה על מערכת המידע. כאשר אנו משתמשים בנתונים ומידע כללי זה, איננו מסיקים מסקנות לגבי המשיב. לעומת זאת, מידע זה נחוץ בכדי (1) לספק את תוכן האתר כראוי, (2) לייעל את תוכן האתר ואת שיווקו, (3) להבטיח את היכולת ארוכת הטווח של המערכת ושל האתר, (4 ) מספקים את הסיוע הדרוש לגורמים ממשלתיים במקרה של העמדה לדין בגין תקיפת סייבר. לכן, אתר www.taxirijeka.com מנתח נתונים ומידע שנאספו באופן אנונימי באופן סטטיסטי במטרה להגביר את ההגנה על המידע ואבטחתו, וכדי להבטיח את רמת ההגנה האופטימלית של כל הנתונים האישיים שנאספו שהוא מעבד. נתונים אנונימיים של קבצי יומן השרת נשמרים בנפרד מהנתונים האישיים של המשיבים. האתר ממוקם על השרת, תוכנת השרת יכולה לאסוף נתונים כגון סטטיסטיקה של ביקור באתר, כתובות IP של מבקרים וכו ', במטרה ליידע את מנהל עיבוד הנתונים, לשמור על פונקציונליות ואבטחת השרת, שטח אירוח ו אתר אינטרנט. הבעלים של האתר וצד שלישי, כגון מנהל אתרים או כל אדם חוקי או טבעי שהמשתמש סיפק לו את נתוני לוח הבקרה של חבילת האירוח שלו (עליו אחראי מנהל עיבוד הנתונים), וכן ספק אירוח אתרים (אך ורק לצורך שמירה על פונקציונליות ואבטחת השרת).

סוגי עוגיות

 • עוגיות מושב ועוגיות קבועות
  • עוגיות מושב הן קובצי Cookie זמניים שתוקפם פג לאחר עזיבת האתר. קובצי Cookie אלה נדרשים להפעלה תקינה של יישומים או פונקציות מסוימות באתר זה.
  • קובצי Cookie קבועים משמשים לשיפור חווית המשתמשים שלנו (למשל לזכור פרטי כניסה, כך שלא תצטרך להזין אותם בכל פעם שאתה מבקר באתר). קובצי Cookie אלה נשארים בקובץ ה- Cookie של הדפדפן לאורך זמן. פרק זמן זה יהיה תלוי בבחירת ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך. קובצי Cookie קבועים מאפשרים העברת נתונים לשרת אינטרנט בכל פעם שאתה מבקר באתר.
 • עוגיות צד ראשון ושלישי
  • עוגיות צד ראשון - מונפקות על ידי אתר זה. קובצי Cookie אלה משמשים לרוב להפעלה תקינה של האתר ולזכירת העדפותיך באתר.
  • קובצי Cookie של צד שלישי הם קובצי Cookie המוגדרים על ידי אתר או שירות אחר כגון YouTube. אין לנו גישה או שליטה בקובצי Cookie אלה. עליכם לעיין במדיניות הפרטיות המתאימה של אותם צדדים שלישיים. אם אתה באיחוד האירופי, תוכל לברר פרטים נוספים על האופן שבו צדדים שלישיים משתמשים בסוגי העוגיות האלה בקישור הבא: https://www.youronlinechoices.eu/.
 • יש צורך גם בעוגיות אחרות
  • עוגיות נחוצות נחוצות לתפעול אתר האינטרנט שלנו ולשימוש בתכונותיו ו / או בשירותיו. לדוגמה, הם מאפשרים לך לנווט באתר ואת היכולת להתחבר לאזורים מאובטחים. על ידי שימוש באתר זה אתה מסכים אוטומטית לשימוש בעוגיות הדרושות שבלעדיהן האתר אינו יכול לתפקד. אלה עוגיות PHPSESSID ו- _exp.
  • קובצי Cookie ביצועים אוספים מידע על האופן שבו המבקרים משתמשים באתר שלנו, למשל באילו דפים המבקרים מבקרים בתדירות הגבוהה ביותר ואם הם מקבלים הודעות שגיאה מדפים אלה. קובצי Cookie אלה אינם אוספים מידע המזהה את המבקר. כל המידע שנאסף על ידי קובצי Cookie אלה הוא אנונימי. הם משמשים רק לשיפור תפקודו של אתר זה.
  • קובצי Cookie פונקציונליים מאפשרים לאתר שלנו לזכור את הבחירות וההתאמות שביצעת במהלך הביקור ולספק תכונות אישיות משופרות. לדוגמא, לזכור שינויים בהגדרות השפה או בהעדפות המטבע. הם יכולים לשמש גם כדי לאפשר לצדדים שלישיים לספק כלי שיתוף חברתי ולזכור את שירותי השיתוף המועדפים עליך.
  • עוגיות שיווק משמשות למעקב אחר מבקרים דרך אתר. הכוונה היא להציג מודעות רלוונטיות ומעניינות עבור המשתמש הבודד, ובכך בעלות ערך רב יותר עבור מפרסמי צד שלישי ומפרסמים.

כיצד לקבל או לדחות קובצי Cookie

אתה תמיד יכול לחסום את השימוש בחלק או בעוגיות שבהן אנו משתמשים באתר שלנו, אך זה עשוי להשפיע על הפונקציונליות שלה.

תיבת הגדרות העוגיות נמצאת בתחתית דף זה. לאחר בחירת ההגדרות, תוכל לאפס את הגדרות העוגיות בתחתית דף זה בכל עת.

בנוסף, באפשרותך לקבל או לדחות קבצי עוגיה או את כל אלה על ידי התאמה אישית של הגדרות הדפדפן שלך. תוכל למצוא מידע על שינוי הגדרות עבור חלק מדפדפני האינטרנט הנפוצים ביותר בקישורים הבאים: Mozilla FirefoxGoogle ChromeMicrosoft Internet ExplorerApple Safariאופרה. חלק מהדפדפנים מאפשרים לך לגלוש במצב "אנונימי", ולהגביל את כמות הנתונים המאוחסנים במחשב שלך ולמחוק באופן אוטומטי קובצי Cookie קבועים המוצבים במכשיר שלך כשאתה מסיים את הפעלת הגלישה שלך. יש גם יישומי צד שלישי רבים שתוכל להוסיף לדפדפן שלך כדי לחסום או לנהל עוגיות. תוכל גם למחוק קובצי Cookie שהוגדרו בעבר בדפדפן שלך על ידי בחירה באפשרות למחוק את היסטוריית הגלישה שלך ולהפעיל את האפשרות למחוק קובצי Cookie. תוכל למצוא מידע מפורט יותר על קובצי Cookie והגדרות דפדפן בדף www.allaboutcookies.org.