Privatlivspolitik og cookiepolitik

FORTROLIGHEDSERKLÆRING

Med denne erklæring forpligter vi os til at beskytte privatlivets fred for brugere, kunder og besøgende på vores websted og sikkerheden af ​​personlige data, der leveres til os via hjemmesiden.

Denne meddelelse beskriver den type information, vi kan indsamle fra dig, når du besøger vores websted, og forklarer, hvordan vi bruger disse oplysninger, og de skridt, vi tager for at beskytte dem. Meddelelsen beskriver også de valg, du har med hensyn til indsamling og brug af dine data, når du besøger vores websted.

Beskyttelse af personoplysninger er meget vigtig på hjemmesiden www.taxirijeka.com. Brug af hjemmesiden www.taxirijeka.com er også mulig uden at give personlige data, men hvis respondenten ønsker at bruge nogle af tjenesterne på dette websted, kan behandling af personoplysninger være nødvendig. Hvis databehandling er nødvendig, men der ikke er noget juridisk grundlag for det, bliver respondenten altid bedt om samtykke. Behandlingen af ​​personoplysninger såsom navn, efternavn, adresse, e-mail-adresse eller telefonnummer til respondenten vil altid være i overensstemmelse med den generelle forordning om beskyttelse af personoplysninger og lovgivningen i den medlemsstat, der gælder for webstedet www.taxirijeka. com. Gennem denne fortrolighedspolitik vil vi gerne informere offentligheden om arten, omfanget og formålet med de personlige oplysninger, vi indsamler og behandler. Desuden vil vi gerne informere respondenterne om deres rettigheder. Chefen for databehandling har indarbejdet en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger på hjemmesiden www.taxirijeka.com for at sikre fuldstændig beskyttelse af de personoplysninger, der behandles. Imidlertid kan datatransmission over internettet i teorien have sikkerhedssårbarheder, så hundrede procent beskyttelse kan ikke altid garanteres. Af denne grund kan hver respondent give personlige oplysninger ved hjælp af alternative metoder, f.eks. Telefonisk. 

Definitioner

Privatlivspolitikken på webstedet www.taxirijeka.com er baseret på de vilkår, der anvendes af EU-lovgivningen ved udarbejdelsen og vedtagelsen af ​​den generelle forordning om beskyttelse af personoplysninger. Privatlivspolitikken er læselig og forståelig for offentligheden såvel som for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette forklarer vi først den anvendte terminologi. I denne fortrolighedspolitik bruger vi blandt andet følgende udtryk:

 • Personlig information

Personoplysninger er alle data, der vedrører enhver identificeret fysisk person ("respondent"). En identificeret fysisk person er en, der direkte eller indirekte kan identificeres ved navn og efternavn, identifikationsnummer, placeringsdata, online-identifikatorer såsom den fysiske, mentale, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af den fysiske person.

 • Undersøger

 Respondent er enhver fysisk person, hvis identitet er etableret eller kan fastslås, og hvis personoplysninger er underlagt behandling af den dataansvarlige, der har ansvaret for behandling af personoplysninger.

 • Forarbejdning

Behandling er enhver procedure eller sæt procedurer, der gælder for personoplysninger, hvad enten automatiserede processer, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller modifikation, ekstraktion, gennemgang, anvendelse, detektion ved transmission, formidling eller tilgængeliggørelse, justering, begrænsning, sletning eller destruktion.

 • Behandlingsbegrænsning

Behandlingsbegrænsning er mærkning af lagrede personlige data med det formål at begrænse deres behandling i fremtiden.

 • Profilering

Profilering er enhver måde til automatisk behandling af personoplysninger, der består af brugen af ​​personlige data til at bestemme de fysiske personers personlige præferencer, mere præcist for at analysere og overse aspekter af jobpræstation, økonomisk situation, sundhed, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, lokalisering og bevægelse af hver enkelt fysisk person.

 • Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at emnet ikke længere kan tildeles funktioner uden brug af yderligere data indsamlet på en separat måde og kan være underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at data ikke kan anvendes til enhver fysisk person, hvis identitet er etableret eller kan etableres.

 • Leder af behandling af personoplysninger eller den ansvarlige som leder af behandling af personoplysninger

Chefen for behandling af personoplysninger eller den person, der er ansvarlig som leder af behandling af personoplysninger, er enhver fysisk eller juridisk person, offentlig institution, agentur eller andet organ, der alene eller i samarbejde med andre bestemmer formålet med og behandlingen af ​​personoplysninger; på steder, hvor formålet med og behandlingen af ​​personoplysninger er reguleret af lovgivningen i en EU-medlemsstat, skal kriterierne for valg af den registeransvarlige være under jurisdiktion af lovgivningen i EU-medlemsstaten.

 • Eksekutør af behandling af personoplysninger

Eksekutøren af ​​behandling af personoplysninger er en fysisk eller juridisk person, offentlig institution, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige for behandling af personoplysninger.

 • Modtager

Modtageren er en fysisk eller juridisk person, offentlig institution, agentur eller andet organ, hvortil der er leveret personoplysninger, uanset om det er en tredjepart eller ej. Offentlige myndigheder, der modtager personoplysninger gennem en specifik forespørgsel, der er i overensstemmelse med EU- eller medlemsstaternes lovgivning, betragtes dog ikke som modtagere; behandlingen af ​​personoplysninger af disse statslige organer vil være i overensstemmelse med de gældende regler relateret til formålet med databehandling.

 • Tredje part

En tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig institution, agentur eller andet organ, der ikke er respondent, registeransvarlig eller databehandler, og som er autoriseret til at behandle respondentens personoplysninger med direkte tilladelse fra den registeransvarlige eller databehandleren.

 • Privola

 Respondents samtykke er enhver veldefineret, informeret og utvetydig indikation af respondentens ønske om, at han eller hun giver samtykke til behandlingen af ​​personoplysninger, der vedrører ham eller hende gennem en erklæring eller en klar bekræftende handling.

Hvilke oplysninger indsamler vi om dig, og hvordan bruger vi dem?

Generelt kan du besøge vores websted uden at videregive personlige oplysninger om dig selv. Vi indsamler ikke personlige oplysninger om dig (såsom dit navn og kontaktoplysninger), når du besøger dette websted, medmindre du frivilligt indsender oplysninger ved hjælp af en af ​​de tilgængelige formularer til et bestemt formål (kontaktformular, registreringsformular, købsformular, formular til abonnerer på nyhedsbrevet) og giver dermed dit samtykke til indsamling og brug af dine personlige data til de angivne formål. Alle personlige data bruges udelukkende til det formål, hvortil de blev indsamlet, og til hvilket samtykke blev givet. Samtykke til behandling af personoplysninger kan gives af personer i alderen 16 år eller derover, mens for personer under 16 år kan der gives samtykke fra en forælder eller værge. Vi gør ikke de indsamlede data tilgængelige for uautoriserede tredjeparter på nogen måde undtagen til det formål, der er foreskrevet i loven. Alle data slettes efter afslutningen af ​​det formål, hvortil de blev indsamlet, dvs. opsigelsen af ​​kontraktforholdet, og senest efter udløbet af alle juridiske forpligtelser i forbindelse med lagring af personoplysninger.

Her er yderligere omstændigheder, hvor vi deler dine oplysninger med autoriserede tredjeparter og yderligere formål, som vi bruger dine data til:

Tilvejebringelse af oplysninger til Google Inc.
Google indsamler oplysninger gennem vores brug af Google Analytics på vores websted. Google bruger disse oplysninger, herunder IP-adresser og cookiedata, til en række formål, såsom at forbedre Google Analytics. Oplysningerne deles med Google på anonym basis. For at lære mere om, hvilke oplysninger Google indsamler, hvordan de bruger disse oplysninger, og hvordan man styrer de oplysninger, der sendes til Google, se partnerside Googles privatlivspolitik. Du kan fravælge Google Analytics ved at installere følgende browser-tilføjelse: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 Oplysninger, der automatisk indsamles på vores hjemmeside

Vi indsamler automatisk oplysninger i serverlogfiler, såsom din IP-adresse, browsertype, omdirigerings- / udgangssider og operativsystem. Vi bruger disse oplysninger til at administrere vores websteder og vores tekniske løsninger, til at forstå, hvordan besøgende navigerer gennem vores websted og tjenester og til at forbedre din oplevelse, når du bruger vores websteder og tjenester.

Få adgang til og opdater dine personlige oplysninger

Vores bruger har til enhver tid følgende rettigheder:

 • retten til at få adgang til data og få adgang til data
 • retten til at blive informeret om behandlingen af ​​personoplysninger
 • retten til dataportabilitet
 • retten til at trække samtykke tilbage
 • retten til at gøre indsigelse
 • retten til at rette og ændre personlige data, hvis dataene er ufuldstændige eller unøjagtige
 • retten til at strejke i tilfælde som ophør af formålet med behandlingen, tilbagetrækning af samtykke eller i tilfælde af en klage

Hvis du ønsker at udøve nogen af ​​disse rettigheder, skal du kontakte os. Du kan også kontakte os via telefon, der er angivet på hjemmesiden eller ved at sende mail til vores adresse, der er angivet på hjemmesiden.

Sikkerhed af dine personlige oplysninger

Vi er forpligtet til at træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret eller ulovlig håndtering og mod utilsigtet tab, ødelæggelse eller skade. Når vi leverer dine personlige data via vores websted, sendes disse oplysninger sikkert over internettet ved hjælp af kryptering af høj kvalitet og gemmes på vores sikre servere i EU.

Data fra manager for behandling af personoplysninger
Leder af behandling af personoplysninger i henhold til den generelle forordning om beskyttelse af personoplysninger eller andre
af loven om beskyttelse af personoplysninger, der gælder i EU-medlemsstaterne, er:
Transferservice, ejet af Krešimir Marinčić
Ante Kovačića 10
51000 Rijeka
Hrvatska
Telefonnummer: 091/5003355
E -mail: info@taxirijeka.com
Websted: https://www.taxirijeka.com

COOKIES

Brug af cookies

Dette websted og dets onlinetjenester bruger muligvis cookies til at forbedre tjenester.
Beslutningen om at tillade brug af cookies på webstedet er helt din. Det skal bemærkes, at webstedet kun fungerer optimalt, hvis brugen af ​​cookies er aktiveret.

Hvad er cookies?

Cookies er små filer, som din browser gemmer på disken, når du besøger vores websted. Dette gør det muligt for vores hjemmeside at genkende din computer næste gang du besøger os, for at tilbyde dig en personlig surfoplevelse i overensstemmelse hermed. Cookies er ikke rettet mod at udspionere brugeren og følger ikke alt, hvad brugeren gør, og er ikke ondsindet kode eller en virus. Cookies er heller ikke forbundet med spam eller spam, kan ikke gemme en adgangskode og er ikke udelukkende beregnet til reklame eller reklame. Oplysninger såsom dit navn eller din e-mail-adresse gemmes ikke - websteder kan ikke få adgang til dine personlige oplysninger og filer på din computer.

For at kunne bruge cookies i overensstemmelse med loven om elektronisk kommunikation, persondatabeskyttelsesloven, EU-direktiver 2002/58 / EF og 95/46 / EF og GDPR-direktivet, har vi brug for dit samtykke.

Indsamling af generelle data og information

Hjemmesiden www.taxirijeka.com indsamler generelle data og information, når respondenten eller det automatiserede system får adgang til hjemmesiden. Disse generelle data og oplysninger gemmes derefter på serveren som logfiler. Den indsamler (1) browsertypen og dens version, (2) operativsystemet (3) det websted, hvorfra webstedet er åbnet (såkaldte anbefalinger), (4) undersiden, (5) dato og klokkeslæt adgang til webstedet, (6) IP-adresse, (7) internetudbyder og (8) andre lignende data og oplysninger, der kan bruges i tilfælde af et angreb på informationssystemet. Når vi bruger disse generelle data og oplysninger, drager vi ikke konklusioner om respondenten. I modsætning hertil er disse oplysninger nødvendige for (1) at levere indholdet på hjemmesiden korrekt, (2) optimere indholdet på hjemmesiden og dets markedsføring, (3) sikre systemets og websteds langsigtede kapacitet, (4 ) yde den nødvendige bistand til regeringsorganer i tilfælde af retsforfølgelse for cyberangreb. Derfor analyserer hjemmesiden www.taxirijeka.com anonymt indsamlede data og oplysninger statistisk for at øge databeskyttelse og sikkerhed og for at sikre det optimale beskyttelsesniveau for alle indsamlede personoplysninger, som det behandler. Anonyme data fra serverlogfiler gemmes adskilt fra respondenternes personlige data. Webstedet er placeret på serveren, serversoftwaren kan indsamle data såsom webstedsbesøgsstatistik, IP-adresser for besøgende osv. Med det formål at informere databehandlingsadministratoren, opretholde serverens funktionalitet og sikkerhed, hosting plads og internet side. Ejeren af ​​webstedet og en tredjepart, såsom en webmaster eller enhver juridisk eller fysisk person, som brugeren har leveret dataene fra kontrolpanelet til hans hostingpakke (som databehandlingslederen er ansvarlig for) samt webhostingudbyderen (udelukkende med det formål at opretholde serverens funktionalitet og sikkerhed).

Typer af cookies

 • Sessionscookies og vedvarende cookies
  • Sessionscookies er midlertidige cookies, der udløber, når du forlader hjemmesiden. Disse cookies er nødvendige for, at visse applikationer eller funktioner fungerer korrekt på dette websted.
  • Vedvarende cookies bruges til at forbedre vores brugeres oplevelse (f.eks. Huske loginoplysninger, så du ikke behøver at indtaste dem hver gang du besøger hjemmesiden). Disse cookies forbliver i din browsers cookiefil i lang tid. Denne tidsperiode afhænger af valg af indstillinger i din internetbrowser. Vedvarende cookies tillader overførsel af data til en webserver hver gang du besøger webstedet.
 • Første og tredjeparts cookies
  • Første parts cookies - udstedt af dette websted. Disse cookies bruges ofte til korrekt drift af hjemmesiden og til at huske dine præferencer på hjemmesiden.
  • Tredjepartscookies er cookies, der indstilles af et andet websted eller en anden tjeneste såsom YouTube. Vi har ingen adgang til eller kontrol over disse cookies. Du bør se de relevante privatlivspolitikker for disse tredjeparter. Hvis du er i EU, kan du finde ud af mere om, hvordan tredjeparter bruger disse typer cookies på følgende link: https://www.youronlinechoices.eu/.
 • Andre cookies er også nødvendige
  • Nødvendige cookies er nødvendige for driften af ​​vores hjemmeside og brugen af ​​dens funktioner og / eller tjenester. For eksempel giver de dig mulighed for at navigere på webstedet og muligheden for at logge ind på sikre områder. Ved at bruge dette websted giver du automatisk samtykke til brugen af ​​nødvendige cookies, uden hvilke webstedet ikke kan fungere. Disse er PHPSESSID-cookies og _exp-cookies.
  • Performance-cookies indsamler oplysninger om, hvordan besøgende bruger vores hjemmeside, for eksempel hvilke sider besøgende besøger oftest, og om de modtager fejlmeddelelser fra disse sider. Disse cookies indsamler ikke oplysninger, der identificerer den besøgende. Alle oplysninger indsamlet af disse cookies er anonyme. De bruges kun til at forbedre funktionen af ​​dette websted.
  • Funktionelle cookies gør det muligt for vores hjemmeside at huske de valg og justeringer, du har foretaget under besøget, og give forbedrede personlige funktioner. For eksempel at huske ændringer i sprogindstillinger eller valutaindstillinger. De kan også bruges til at give tredjeparter mulighed for at levere sociale delingsværktøjer og huske dine foretrukne delingstjenester.
  • Marketingcookies bruges til at spore besøgende via et websted. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og interessante for den enkelte bruger og dermed mere værdifulde for tredjepartsudgivere og annoncører.

Sådan accepteres eller afvises cookies

Du kan altid blokere brugen af ​​nogle eller alle de cookies, vi bruger på vores websted, men dette kan påvirke dets funktionalitet.

Cookieindstillingsfeltet findes nederst på denne side. Når du har valgt indstillingerne, kan du når som helst nulstille cookieindstillingerne nederst på denne side.

Derudover kan du acceptere eller afvise nogle eller alle cookies ved at tilpasse dine browserindstillinger. Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer indstillinger for nogle af de mest anvendte webbrowsere, på følgende links: Mozilla Firefoxgoogle ChromeMicrosoft Internet ExplorerApple Safarioperere. Nogle browsere giver dig mulighed for at surfe i “anonym” tilstand, hvilket begrænser mængden af ​​data, der er gemt på din computer, og automatisk sletter vedvarende cookies, der er placeret på din enhed, når du afslutter din browsersession. Der er også mange tredjepartsapplikationer, som du kan føje til din browser for at blokere eller administrere cookies. Du kan også slette cookies, der tidligere var indstillet i din browser, ved at vælge muligheden for at rydde din browserhistorik og aktivere muligheden for at slette cookies. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om cookies og browserindstillinger på siden www.allaboutcookies.org.