Zásady ochrany osobních údajů a zásady používání souborů cookie

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Tímto prohlášením se zavazujeme chránit soukromí uživatelů, zákazníků a návštěvníků našeho webu a bezpečnost osobních údajů, které nám prostřednictvím tohoto webu poskytujeme.

Toto oznámení popisuje typ informací, které od vás můžeme shromažďovat, když navštívíte náš web, a vysvětluje, jak tyto informace používáme, a kroky, které podnikáme k jejich ochraně. Toto oznámení také popisuje možnosti, které máte ohledně shromažďování a používání vašich informací při návštěvě našich webových stránek.

Ochrana osobních údajů je na webových stránkách www.taxirijeka.com velmi důležitá. Použití webové stránky www.taxirijeka.com je také možné bez poskytnutí osobních údajů, avšak pokud chce respondent využít některé ze služeb této webové stránky, může být nezbytné zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování údajů nezbytné, ale neexistuje pro něj žádný právní základ, bude respondent vždy požádán o souhlas. Zpracování osobních údajů, jako je jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo respondenta, bude vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a právními předpisy členského státu použitelnými na webové stránce www.taxirijeka. com. Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů bychom chtěli informovat veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme. Dále bychom chtěli informovat respondenty o jejich právech. Vedoucí zpracování údajů začlenil na web www.taxirijeka.com řadu technických a organizačních opatření, aby zajistil úplnou ochranu zpracovávaných osobních údajů. Přenos dat přes internet však teoreticky může mít chyby zabezpečení, takže stoprocentní ochranu nelze vždy zaručit. Z tohoto důvodu může každý respondent poskytnout osobní údaje alternativními způsoby, např. Telefonicky. 

definice

Zásady ochrany osobních údajů webové stránky www.taxirijeka.com vycházejí z podmínek používaných právními předpisy EU při přípravě a přijímání obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů jsou čitelné a srozumitelné pro širokou veřejnost i pro naše klienty a obchodní partnery. Abychom to zajistili, nejprve vysvětlíme použitou terminologii. V těchto zásadách ochrany osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

 • Osobní informace

Osobní údaje jsou jakékoli údaje týkající se jakékoli identifikované fyzické osoby („respondent“). Identifikovanou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat podle jména a příjmení, identifikačního čísla, údajů o poloze, online identifikátorů, jako je fyzická, duševní, genetická, mentální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita fyzické osoby.

 • Zkoušený

 Odpůrcem je jakákoli fyzická osoba, jejíž totožnost byla zjištěna nebo může být zjištěna a jejíž osobní údaje jsou zpracovávány správcem odpovědným za zpracování osobních údajů.

 • zpracovává se

Zpracováním se rozumí jakýkoli postup nebo sada postupů vztahujících se na osobní údaje, ať už jde o automatizované procesy, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování, ukládání, úpravy nebo úpravy, extrakce, kontrola, použití, detekce přenosem, šíření nebo zpřístupnění, sladění omezování, mazání nebo ničení.

 • Omezení zpracování

Omezením zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

 • Profilování

Profilování je jakýkoli způsob automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k určení osobních preferencí fyzické osoby, přesněji k analýze a přehlédnutí aspektů výkonu práce, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, vyhledání a přesun každé jednotlivé fyzické osoby.

 • Pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že subjektu již nelze přiřadit funkce bez použití dodatečných údajů shromážděných odděleně a může být předmětem technických a organizačních opatření, která zajistí, že údaje nelze použít na jakákoli fyzická osoba, jejíž totožnost byla zjištěna nebo může být zjištěna.

 • Vedoucí zpracování osobních údajů nebo osoba odpovědná za vedoucího zpracování osobních údajů

Vedoucím zpracování osobních údajů nebo osobou odpovědnou za vedoucího zpracování osobních údajů je jakákoli fyzická nebo právnická osoba, veřejná instituce, agentura nebo jiný orgán, který sám nebo ve spolupráci s ostatními určuje účel a způsob zpracování osobních údajů; v místech, kde účel a způsob zpracování osobních údajů upravují právní předpisy členského státu EU, spadá kritérium výběru správce do jurisdikce právních předpisů členského státu EU.

 • Vykonavatel zpracování osobních údajů

Vykonavatelem zpracování osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, veřejná instituce, agentura nebo jiný orgán, který zpracovává osobní údaje jménem správce zpracování osobních údajů.

 • Příjemce

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, veřejná instituce, agentura nebo jiný orgán, kterému byly osobní údaje poskytnuty, ať už jde o třetí stranu či nikoli. Orgány veřejné moci, které přijímají osobní údaje prostřednictvím konkrétního dotazu, který je v souladu s právními předpisy EU nebo členských států, však nebudou považovány za příjemce; zpracování osobních údajů těmito státními orgány bude v souladu s platnými předpisy týkajícími se účelu zpracování údajů.

 • Třetí strana

Třetí strana je fyzická nebo právnická osoba, veřejná instituce, agentura nebo jiný orgán, který není odpůrcem, správcem nebo zpracovatelem a který je oprávněn zpracovávat osobní údaje odpůrce s přímým souhlasem správce nebo zpracovatele.

 • Privola

 Souhlas respondenta je jakýkoli přesně definovaný, informovaný a jednoznačný údaj o přání respondenta, aby prostřednictvím prohlášení nebo jasného potvrzujícího jednání vyjádřil souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

Jaké informace o vás shromažďujeme a jak je používáme?

Obecně můžete navštívit naši webovou stránku, aniž byste zveřejnili své osobní údaje. Při návštěvě tohoto webu neshromažďujeme osobní údaje o vás (například vaše jméno a kontaktní údaje), pokud dobrovolně nezadáte informace pomocí některého z dostupných formulářů pro konkrétní účel (kontaktní formulář, registrační formulář, nákupní formulář, formulář pro Přihlaste se k odběru zpravodaje) a udělte tak svůj souhlas se shromažďováním a používáním vašich osobních údajů pro uvedené účely. Všechny osobní údaje jsou používány výlučně pro účely, pro které byly shromážděny a ke kterým byl udělen souhlas. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohou dát osoby ve věku 16 a více let, zatímco osobám mladším 16 let může souhlas dát rodič nebo zákonný zástupce. Shromážděné údaje nebudeme žádným způsobem zpřístupňovat neoprávněným třetím stranám, s výjimkou účelu předepsaného zákonem. Všechny údaje jsou vymazány po ukončení účelu, pro který byly shromážděny, tj. Ukončení smluvního vztahu, a nejpozději po vypršení všech zákonných povinností souvisejících s uchováváním osobních údajů.

Zde jsou další okolnosti, za kterých budeme sdílet vaše informace s autorizovanými třetími stranami a další účely, pro které vaše údaje používáme:

Poskytování informací společnosti Google Inc.
Google shromažďuje informace prostřednictvím našeho používání Google Analytics na našem webu. Google používá tyto informace, včetně IP adres a údajů o cookies, k různým účelům, například ke zlepšování Google Analytics. Informace jsou sdíleny se společností Google anonymně. Další informace o tom, jaké informace Google shromažďuje, jak tyto informace používá a jak ovládat informace odesílané Googlu, naleznete v části stránka partnera Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google. Službu Google Analytics můžete odhlásit instalací následujícího doplňku prohlížeče: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 Informace, které se automaticky shromažďují na našem webu

Automaticky shromažďujeme informace v souborech protokolu serveru, jako je vaše IP adresa, typ prohlížeče, stránky přesměrování / ukončení a operační systém. Tyto informace používáme ke správě našich webových stránek a našich technických řešení, k pochopení toho, jak se návštěvníci pohybují prostřednictvím našich webových stránek a služeb, a ke zlepšení vašich zkušeností s používáním našich webových stránek a služeb.

Získejte přístup a aktualizujte své osobní údaje

Náš uživatel má vždy následující práva:

 • právo na přístup k údajům a přístup k údajům
 • právo být informován o zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo odvolat souhlas
 • právo vznést námitku
 • právo na opravu a změnu osobních údajů v případě, že jsou neúplné nebo nepřesné
 • právo na škrtnutí v případech, jako je ukončení účelu zpracování, odvolání souhlasu nebo v případě stížnosti

Pokud chcete některá z těchto práv uplatnit, kontaktujte nás. Můžete nás také kontaktovat telefonem uvedeným na webových stránkách nebo zasláním pošty na naši adresu uvedenou na webových stránkách.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Zavazujeme se přijmout vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným nebo nezákonným zacházením a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Při poskytování vašich osobních údajů prostřednictvím našich webových stránek jsou tyto informace bezpečně zasílány přes internet pomocí vysoce kvalitního šifrování a ukládány na našich zabezpečených serverech umístěných v EU.

Údaje správce zpracování osobních údajů
Vedoucí zpracování osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo jiných
zákona o ochraně osobních údajů použitelného v členských státech EU je:
Transferová služba, kterou vlastní Krešimir Marinčić
Ante Kovačića 10
51000 XNUMX Rijeka
Hrvatska
Telefonní číslo: 091/5003355
E -mail: info@taxirijeka.com
Webové stránky: https://www.taxirijeka.com

COOKIES

Používání cookies

Tato webová stránka a její online služby mohou používat soubory cookie ke zlepšení služeb.
Rozhodnutí povolit používání souborů cookie na webových stránkách je zcela na vás. Je třeba poznamenat, že web funguje optimálně, pouze pokud je povoleno používání cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé soubory, které váš prohlížeč ukládá na disk, když navštívíte náš web. Díky tomu naše webová stránka rozpozná váš počítač při příští návštěvě a nabídne vám odpovídající zážitek ze surfování. Cookies nejsou zaměřeny na špehování uživatele a nenásledují vše, co uživatel dělá, a nejedná se o škodlivý kód nebo virus. Soubory cookie také nejsou spojeny se spamem nebo nevyžádanou poštou, nemohou ukládat heslo a nejsou určeny pouze pro reklamu nebo publicitu. Informace, jako je vaše jméno nebo e-mailová adresa, nebudou uloženy - webové stránky nebudou mít přístup k vašim osobním informacím a souborům v počítači.

Abychom mohli používat soubory cookie v souladu se zákonem o elektronických komunikacích, zákonem o ochraně osobních údajů, směrnicemi EU 2002/58 / ES a 95/46 / ES a směrnicí GDPR, potřebujeme váš souhlas.

Shromažďování obecných údajů a informací

Web www.taxirijeka.com shromažďuje obecné údaje a informace, když respondent nebo automatizovaný systém přistupuje na web. Tato obecná data a informace se poté uloží na server jako soubory protokolu. Shromažďuje (1) typ prohlížeče a jeho verzi, (2) operační systém (3) web, ze kterého je web přístupný (tzv. Doporučení), (4) podstránka, (5) datum a čas přístupu na web, (6) IP adresa, (7) poskytovatel internetových služeb a (8) další podobná data a informace, které mohou být použity v případě útoku na informační systém. Při použití těchto obecných údajů a informací nevyvozujeme závěry o respondentovi. Naproti tomu jsou tyto informace potřebné k (1) správnému poskytování obsahu webových stránek, (2) optimalizaci obsahu webových stránek a jejich marketingu, (3) zajištění dlouhodobé schopnosti systému a webových stránek, (4 ) poskytnout nezbytnou pomoc vládním agenturám v případě stíhání za kybernetický útok. Web www.taxirijeka.com proto statisticky analyzuje anonymně shromážděná data a informace, aby se zvýšila ochrana a bezpečnost dat a zajistila optimální úroveň ochrany všech shromážděných osobních údajů, které zpracovává. Anonymní data souborů protokolu serveru jsou uložena odděleně od osobních údajů respondentů. Web je umístěn na serveru, serverový software může shromažďovat údaje, jako jsou statistiky návštěv webových stránek, IP adresy návštěvníků atd., Za účelem informování správce zpracování dat, udržování funkčnosti a bezpečnosti serveru, prostoru hostování a webová stránka. Vlastník webu a třetí strana, jako je webmaster nebo jakákoli právnická či fyzická osoba, které uživatel poskytl údaje ovládacího panelu svého hostingového balíčku (za který odpovídá správce zpracování dat), jakož i poskytovatel webhostingu (výhradně za účelem zachování funkčnosti a bezpečnosti serveru).

Druhy cookies

 • Soubory cookie relace a trvalé soubory cookie
  • Relační cookies jsou dočasné cookies, jejichž platnost vyprší poté, co opustíte web. Tyto soubory cookie jsou vyžadovány pro správné fungování určitých aplikací nebo funkcí na tomto webu.
  • Trvalé soubory cookie se používají ke zlepšení zážitku našich uživatelů (např. Zapamatování si přihlašovacích údajů, takže je nemusíte zadávat pokaždé, když navštívíte web). Tyto soubory cookie zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po dlouhou dobu. Toto časové období bude záviset na výběru nastavení ve vašem internetovém prohlížeči. Trvalé soubory cookie umožňují přenos dat na webový server při každé návštěvě webu.
 • Soubory cookie první a třetí strany
  • Soubory cookie první strany - vydané touto webovou stránkou. Tyto soubory cookie se často používají pro správné fungování webové stránky a pro zapamatování vašich preferencí na webové stránce.
  • Soubory cookie třetích stran jsou soubory cookie, které jsou nastaveny jiným webem nebo službou, jako je YouTube. K těmto cookies nemáme přístup ani nad nimi nemáme kontrolu. Měli byste si přečíst příslušné zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran. Pokud jste v Evropské unii, můžete se dozvědět více o tom, jak třetí strany používají tyto typy souborů cookie, na následujícím odkazu: https://www.youronlinechoices.eu/.
 • Další soubory cookie jsou rovněž nezbytné
  • Nezbytné cookies jsou nezbytné pro provoz naší webové stránky a používání jejích funkcí a / nebo služeb. Umožní vám například procházet web a schopnost přihlásit se do zabezpečených oblastí. Používáním tohoto webu automaticky souhlasíte s používáním nezbytných cookies, bez nichž web nemůže fungovat. Jedná se o soubory cookie PHPSESSID a soubory _exp.
  • Výkonnostní soubory cookie shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají náš web, například které stránky návštěvníci navštěvují nejčastěji a zda z těchto stránek dostávají chybové zprávy. Tyto soubory cookie neshromažďují informace, které by identifikovaly návštěvníka. Veškeré informace shromážděné těmito cookies jsou anonymní. Používají se pouze ke zlepšení fungování tohoto webu.
  • Funkční cookies umožňují naší webové stránce zapamatovat si výběry a úpravy provedené během návštěvy a poskytnout vylepšené osobní funkce. Například zapamatování změn v jazykových nastaveních nebo předvolbách měny. Mohou být také použity k tomu, aby umožnily třetím stranám poskytovat nástroje sociálního sdílení a zapamatovat si vaše preferované služby sdílení.
  • Marketingové cookies se používají ke sledování návštěvníků prostřednictvím webových stránek. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a zajímavé pro jednotlivého uživatele, a tedy hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Jak přijmout nebo odmítnout cookies

Používání některých nebo všech souborů cookie, které používáme na našem webu, můžete kdykoli zablokovat, ale to může ovlivnit jeho funkčnost.

Pole nastavení souborů cookie se nachází ve spodní části této stránky. Po výběru nastavení můžete kdykoli obnovit nastavení souborů cookie v dolní části této stránky.

Dále můžete přijmout nebo odmítnout některé nebo všechny soubory cookie přizpůsobením nastavení prohlížeče. Informace o tom, jak změnit nastavení některých nejčastěji používaných webových prohlížečů, naleznete na následujících odkazech: Mozilla FirefoxGoogle ChromeMicrosoft Internet ExplorerApple Safariobsluhovat. Některé prohlížeče vám umožňují procházet v „anonymním“ režimu, což omezuje množství dat uložených ve vašem počítači a po ukončení relace procházení automaticky odstraňuje trvalé soubory cookie uložené ve vašem zařízení. Existuje také mnoho aplikací třetích stran, které můžete přidat do svého prohlížeče a blokovat nebo spravovat soubory cookie. Soubory cookie, které byly dříve nastaveny ve vašem prohlížeči, můžete také odstranit výběrem možnosti vymazat historii prohlížení a zapnutím možnosti mazání souborů cookie. Na stránce najdete podrobnější informace o cookies a nastavení prohlížeče www.allaboutcookies.org.